Aktuality

Most pri malej železničnej stanici bude slúžiť už len chodcom a cyklistom

Most pri malej železničnej stanici

 

Mesto Banská Bystrica požiadalo Žilinskú univerzitu v Žiline o vypracovanie diagnostiky a statického posúdenia mosta ponad rieku Hron, ktorý sa nachádza pri železničnej stanici „Banská Bystrica – mesto“ na Hronskom predmestí (malá železničná stanica). V zmysle záverov diagnostiky vykonala samospráva počas dnešného dňa také opatrenia, ktoré majú zabrániť prejazdu vozidiel po mostnom objekte, a zároveň koordinovať pohyb peších a cyklistov.  Dovoľujeme si požiadať  všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, aby z dôvodu bezpečnosti dodržiavali dočasné opatrenia.

Mesto má dlhodobý zámer vytvoriť v lokalite od Národnej ulice smerom k malej železničnej stanici atraktívny priestor pre obyvateľov a návštevníkov prichádzajúcich do Banskej Bystrice vlakom. Na to nadväzuje aj zámer vylúčiť z predmetného mosta automobilovú dopravu a vytvoriť tak bezpečnú promenádu pre peších a cyklistov s vybudovaním parčíka na ploche, ktorá dnes slúži ako nelegálne štrkové parkovisko.

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora