Oznamy mesta

Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva MK SR na výber odborných hodnotiteľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Metodické usmernenie RO pre IROP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO2-SC221-2016-10
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP – Oznam pre prijímateľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP – Indikatívny harmonogram výziev
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO2-SC212-2019-43
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP