Oznamy mesta

Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka k procesu verejného obstarávania V4.2
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2020-63
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Často kladené otázky (FAQ)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (12. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov k výzve IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka k procesu verejného obstarávania V4.1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyzvanie na predloženie ŽoNFP národného projektu s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP V1.4
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP V3.4
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2020-58
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC214-2020-61
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP