Oznamy mesta

Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Informácia o realizovaných platbách za IROP k 1.7.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Informácia o realizovaných platbách za IROP k 21.6.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019, verzia 4.0
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP, verzia č. 3.1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2019-43
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správy výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuálne oznamy zverejnené do 30.4.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP