Oznamy mesta

Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP – rok 2020
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2- SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výnimka zo SFR ŠF 2014-2020 (COVID-19) – predkladanie ŽoP na platobnú jednotku OP IROP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.2
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva MK SR č.1 na výber odborných hodnotiteľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Ukončenie výzvy MK SR na výber odborných hodnotiteľov – PO3
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP