Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto riaditeľky ŠJ pri MŠ
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výstrahy pred silným vetrom
Mestská polícia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Ako znížiť riziko nákazy infekciou koronavírusu
Referát krízového riadenia
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – február 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Preventívne aktivity pokračujú aj v roku 2020
Mestská polícia
Publikované
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Znečistené verejné priestranstvo na Moskovskej
Mestská polícia
Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže