Oznamy mesta

UPOZORŇOVALI SME NA BARIÉRY PRE ĽUDÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

Organizácia
Mestská polícia

Architektonické bariéry nepredstavujú pre nevidiacich a slabozrakých voľný, bezpečný a samostatný prístup v priestore. Umelé vodiace línie, varovné a signálne pásy v uliciach či obchodných centrách pribudli v rámci rozsiahlej investície chodníkov aj v našom meste.

Príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica počas dnešného dňa v spolupráci s figurantmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska upriamili pozornosť na bezpečnosť pohybu ľudí so zrakovým postihnutím v uliciach mesta. Stalo sa tak pri príležitosti svetového Dňa bielej palice, ktorý si každoročne pripomíname 15. októbra.

Mestskí policajti apelovali na nevhodné umiestnenie reklamných tabúľ. Súčasne odstraňovali prekážky z umelých vodiacich línií a upozorňovali majiteľov prevádzok na vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje vzdialenosť prekážok od reliéfnych prvkov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala preventívnu akciu so zámerom ilustrácie nutnosti rešpektovať verejný priestor pre všetkých. Ďakujeme prevádzkam v banskobystrických uliciach za ich pohotovú nápravu, ako aj štvornohému Kristiánovi alias „Mackovi“, ktorý spolu s Jarkom tvoria nerozlučný tím.

Galéria