Tlačové správy

Zápisy detí do mestských základných škôl

31. marca 2021

Zapísať svojho prváka do prvého ročníka základnej školy môžete elektronicky, a ak vám to technické možnosti neumožňujú, tak osobne v termínoch od 6. do 9. apríla. Upozorňujeme, že každá škola má na svojom webe zverejnené podrobné informácie, ako a kedy budú zápisy prebiehať. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom základnej školy […]

V procese čerpania eurofondov budú mestá Banská Bystrica a Zvolen postupovať samostatne

29. marca 2021

Mesto Banská Bystrica  vníma pozitívne rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  o vytvorení dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen v procese čerpania eurofondov v ďalšom programovom období na roky 2021 – 2027. Právo samospráv rozhodnúť sa samostatne, dobrovoľne a postupovať slobodne pri príprave svojich stratégií deklaruje aj Európska komisia, ktorá zároveň tvrdí, že […]

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia banskobystrickej detskej nemocnice napreduje aj napriek covidovému obdobiu

26. marca 2021

Nakoľko pandémia koronavírusu neustále pretrváva, zdravotnícke zariadenia to ani po roku nemajú o nič jednoduchšie. Počas posledných mesiacov sa museli vysporiadať s mnohými výzvami, nedostatkom miesta a s rôznymi opatreniami, ktoré ľudia neprijímajú vždy s pochopením. Cieľom každej nemocnice či ambulancie je vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie a počas poskytovania zdravotnej starostlivosti chrániť detských a dospelých pacientov i samotných zdravotníkov. Príkladom je […]

Pripomíname si 76. výročie oslobodenia Banskej Bystrice

25. marca 2021

Pandémia ochorenia COVID-19 bola aj tento rok dôvodom, prečo sa tradičné oslavy oslobodenia mesta Banská Bystrica uskutočnili len v komornom duchu. K 15-metrovému Čiernemu obelisku dnes o 11:00 hod. položil veniec vďaky primátor Ján Nosko spolu s predsedom Oblastnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov Jánom Pacekom, predsedom SZPB Pavlom Sečkárom, zástupcami Zväzu vojakov Slovenskej republiky, Klub […]

Mesto si dalo vypracovať koncepciu elektroenergetiky, pripomienky k dokumentu môže posielať aj odborná verejnosť

24. marca 2021

Silnejúci dopyt širokej verejnosti po snahe žiť v zdravom prostredí, zastaviť produkciu skleníkových plynov a bezuhlíkové hospodárstvo sa stali nosnými témami nielen Európskeho parlamentu či Vlády SR pri pláne obnovy, ale aj mesta Banská Bystrica. Pre samosprávu je dôležité pozerať sa vpred, preto si dala vypracovať Koncepciu rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie. Dokument v súčasnosti prechádza […]

Plán udržateľnej mobility pre Banskú Bystricu spracujú odborníci zo Žilinskej univerzity

17. marca 2021

Riešiteľský tím odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline sa počas najbližších dvoch rokov postará o vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia nášho mesta,  ku ktorému je okrem samotnej Banskej Bystrice pričlenených aj ďalších 16 okolitých obcí. Mať udržateľný dopravný systém, skvalitniť rôzne druhy dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta – to je hlavný cieľ strategického dokumentu PUM. Po […]

V rómskej osade Na Hrbe a Cementárenská cesta sa situácia so šírením ochorenia COVID-19 zhoršuje

15. marca 2021

Zatiaľ čo sa v karanténnom centre nachádzajú už len dvaja pozitívni ľudia bez domova, situácia so šírením ochorenia COVID-19 sa začína zhoršovať v dvoch banskobystrických rómskych osadách Na Hrbe a v lokalite Cementárenská cesta. Nedodržiavanie potrebných karanténnych opatrení môže zvyšovať aj riziko prenosu ochorenia koronavírusu. Preto budú ešte dnes, v súčinnosti s pracovníkmi Záchrannej Zdravotnej služby SR, a. s.  všetci […]

Pomôžme spoločne upratať naše mesto

15. marca 2021

Príchod jarných dní je už tradične spojený s upratovaním našich príbytkov a okolia domov. V tomto  duchu preto mesto každý rok organizovalo pre obyvateľov celomestskú akciu Za krajšie mesto. Z dôvodu pandémie koronavírusu musela samospráva už vlani tradíciu obľúbeného podujatia po 20-tich rokoch prerušiť. Vzhľadom na to, že nepriaznivá situácia stále pretrváva, mesto pristaví veľkokapacitné kontajnery na sídliská a poskytne […]

Vychádza Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice

12. marca 2021

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 22 cintorínov, z toho až 16 je v správe mesta. Každý jeden v sebe ukrýva mnohé tajomstvá, odkazy, životné príbehy významných osobností, architektonické skvosty i národné kultúrne pamiatky či zaujímavé krajinné prvky.  Samospráva všetky tieto zaujímavosti spojila do publikácie Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice, ktorú nedávno vydala. Nové knižné dielo je oproti predchádzajúcim […]

Mesto hľadá zhotoviteľa na rozsiahlu rekonštrukciu troch dôležitých dopravných úsekov

11. marca 2021

Začiatkom marca vypísalo mesto výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou troch vozoviek, ktoré patria medzi dôležité dopravné tepny v Banskej Bystrici. Vedú k zdravotníckym zariadeniam, službám občianskej vybavenosti či k bytovým domom.  Stavebnými úpravami plánuje samospráva odstrániť v prvej etape nevyhovujúci stav Partizánskej cesty, Hornej a Javorníckej ulice, celkom v dĺžke  1,5 kilometra. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na […]

500 dní do EYOF 2022: Začína sa nábor dobrovoľníkov

11. marca 2021

Úspech veľkých športových podujatí vrátane olympijských hier často závisí od dobrovoľníkov, ktorí sú ich najviditeľnejšou súčasťou. Inak to nebude ani na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 Banská Bystrica. Päťsto dní pred začiatkom najväčšej multišportovej akcie v histórii Slovenska sa začína nábor dobrovoľníkov pod sloganom „Nezmeškaj príležitosť! Zaži atmosféru jedinečného podujatia!“ Bez dobrovoľníkov je usporiadanie veľkých športových […]

Poznáme výsledky dotazníka k Námestiu slobody, do ktorého sa zapojilo viac ako 3000 ľudí

9. marca 2021

Námestie slobody je druhé najväčšie námestie v Banskej Bystrici a z pohľadu samosprávy i obyvateľov má veľký potenciál. Mesto už v minulosti avizovalo, že má záujem komplexne zrevitalizovať túto lokalitu, no zaujíma sa aj o pohľad obyvateľov. Počas minulého mesiaca preto mohli Banskobystričania i návštevníci vyplniť dotazník, a vyjadriť tak svoj názor, ako by podľa nich mal tento priestor vyzerať. Výsledky budú podkladom […]

Falošný ekoaktivista úraduje aj v Banskej Bystrici a brzdí mnohé investičné zámery

8. marca 2021

Po medializovanej výzve ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka o aktivitách Združenia domových samospráv vedeného “aktivistom“ Marcelom Slávikom, ktorý prostredníctvom nezmyselných až šikanóznych námietok brzdí stavebné konania na celom Slovensku, adresoval primátor Ján Nosko ministrovi hospodárstva list. Informuje ho v ňom, že aj mesto Banská Bystrica pri realizácii mnohých investičných akcií už niekoľko rokov naráža na […]

Ján Nosko: Banskobystričania, buďme disciplinovaní, pandemická situácia je vážna

3. marca 2021

Prísne dodržiavanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19  a zodpovednosť obyvateľov sú v týchto dňoch nevyhnutnosťou. Zatiaľ čo v slovenských nemocniciach je situácia kritická, verejné priestranstvá a námestia sú plné ľudí, na ihriskách sa stretáva mnoho detí, viaceré prevádzky fungujú načierno… Výsledkom toho je, že krivka výskytu COVID-19 neklesá rýchlosťou ako by mala a hospitalizovanosť stúpa […]

Mesto vybavuje trolejbusy a autobusy respirátormi FFP2, sú určené pre cestujúcich

2. marca 2021

Vzhľadom na britskú mutáciu nového koronavírusu a pre zlepšenie vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku bude z nariadenia Vlády SR od 8. marca povinné nosiť respirátory v prostriedkoch MHD, obchodných prevádzkach a od 15. marca vo všetkých interiéroch. Samospráva sa chce aj v tomto prípade postarať o svojich obyvateľov a zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Preto vybavila trolejbusy […]

Spoluprácou k otvorenej samospráve

1. marca 2021

Mesto Banská Bystrica sa na jeseň 2020 zapojilo do iniciatívy s názvom Open Government Partnership Local – Partnerstvo pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. V rámci nej chce v spolupráci s dvoma neziskovými organizáciami vytvoriť akčný plán otvorenej samosprávy. Proces tvorby sa začne už tento mesiac, a nakoľko participácia zo strany Banskobystričanov je žiadanou súčasťou, naplánované sú aj verejné […]

Banská Bystrica predlžuje lehotu na výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta do konca augusta 2021

26. februára 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet […]

Cudzinci ako noví Bystričania, projekt KapaCITY bol pre mesto prínosom

26. februára 2021

V meste Banská Bystrica sa od 1. januára 2018 do 31. marca 2021 realizuje projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ktorý je podporený Ministerstvom vnútra SR a prostriedkami z Európskej únie. Cieľom projektu je  rozvoj odborných kapacít samospráv, komunikačných zručností a prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a so zahraničím. […]