Tlačové správy

Banská Bystrica sa pripravuje na chodníkovú novelu týkajúcu sa parkovania na chodníkoch

26. septembra 2023

Od 1. októbra 2023 začne na území celého Slovenska platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá pre všetky samosprávy predstavuje úbytok parkovacích miest. Od tohto dátumu bude pre motorové vozidlá platiť zákaz parkovania na chodníku s výnimkou vyznačených miest, ktoré spĺňajú potrebné parametre. V Banskej Bystrici sa to týka piatich lokalít. V nich bude parkovanie […]

Uskutoční sa jesenný zber nebezpečného odpadu

26. septembra 2023

Obyvatelia Banskej Bystrice môžu aj počas tohtoročnej jesene, na vybraných miestach, odovzdať nebezpečný odpad počas jeho mobilného zberu pracovníkmi spoločnosti DETOX s.r.o. Tí ho následne profesionálne zneškodnia. Zber bude realizovaný počas dvoch sobôt, a to 7. a 14. októbra 2023. Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžu obyvatelia bezplatne odovzdať, patria najmä autobatérie a batérie, farby […]

Pripravujeme stretnutie pracovných skupín k návrhu Akčného plánu na budúci rok

25. septembra 2023

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 sa v rámci plánovania venuje prioritne oblasti poskytovania plnohodnotných sociálnych služieb. Súčasne sú zohľadňované aj ďalšie oblasti systému sociálnej starostlivosti pre obyvateľov, s prihliadnutím na miestne špecifiká a potreby. Strategický dokument vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Za týmto účelom organizuje samospráva […]

Európsky týždeň športu bude v Banskej Bystrici bohatý na podujatia

21. septembra 2023

Deviaty ročník Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutoční od 23. do 30. septembra 2023, opäť spojí v meste pod Urpínom viaceré inštitúcie a športové kluby. Spoločne podporia európsku kampaň rôznymi aktivitami, do ktorých sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie. Súčasťou Európskeho týždňa športu budú aj tento rok viaceré banskobystrické materské školy. Materská škola Nová, MŠ […]

Banská Bystrica ako prvá samospráva na Slovensku vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie

20. septembra 2023

Banskobystrický Školský úrad prechádza transformáciou. Zamestnanci si uvedomujú, že doba ide dopredu a potreby v školách i škôlkach majú rôzny charakter a menia sa. Usilujú sa o to, aby boli pracovné postupy flexibilné a chcú tiež prinášať nové pohľady na fungovanie.  Aj na základe náročných situácií, ktoré v uplynulom školskom roku vznikli,  vytvorila Banská Bystrica […]

Slávnostná vojenská prísaha v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici

19. septembra 2023

Takmer 400 nových vojakov zloží verejne slávnostnú vojenskú prísahu v piatok, 22. septembra 2023 o 9.00 h. v Parku pod Pamätníkom SNP za účasti náčelníka Generálneho štábu OSSR generála Daniela Zmeka, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Majera a ďalších predstaviteľov rezortu obrany. Po absolvovaní náročného, sedem týždňového, základného vojenského výcviku zložia čakatelia štátnej služby […]

Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom mesto pokračuje v realizácii viacerých projektov

19. septembra 2023

Po rozpútaní vojenského konfliktu vo februári minulého roka našli stovky odídencov z Ukrajiny nový domov aj v Banskej Bystrici. Samospráva sa spolu s Banskobystričanmi zmobilizovala a poskytla postihnutým pomoc v podobe šatstva, stravy, ubytovania, až po zabezpečenie vzdelávacieho procesu v mestských školských zariadeniach či služieb tlmočenia a jazykových kurzov pre dospelých. V tejto súvislosti sa mesto zapojilo do výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja […]

Letné obdobie sme využili na skvalitnenie priestorov základných škôl

18. septembra 2023

Viaceré banskobystrické základné školy sú po letných prázdninách opäť o čosi kvalitnejšie a krajšie. Voľné dni využili riaditelia na rekonštrukcie zastaraných kuchýň, jedální, tried, telocviční, ale aj na nevyhnutné opravy kanalizácie a rozvodov vody v havarijnom stave. Zatiaľ čo na niektorých školách práce ešte stále trvajú, v iných sa už žiaci a učitelia tešia z […]

Blíži sa Európsky týždeň mobility, staňte sa jeho súčasťou

14. septembra 2023

Aj tento rok sa Banská Bystrica zapája do kampane Európskej komisie, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite, a zároveň podporiť zmenu správania sa obyvateľov v prospech verejnej dopravy a iných inteligentných dopravných riešení. Európsky týždeň mobility sa v meste pod Urpínom uskutoční v termíne od 16. do 22. septembra 2023. Počas siedmich dní sa môžu Banskobystričania zapojiť do […]

KOMUCE pripravuje deň otvorených dverí

14. septembra 2023

Pre všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom je na Robotníckej ulici 12 zriadené Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE). Poskytuje sociálne služby i viacúčelový priestor, ktorý môžu Banskobystričanky a Banskobystričania využiť na rôzne aktivity. V bezbariérovom objekte, v centre mesta so záhradou, je zriadené i kaderníctvo. Vzniklo ako chránené pracovisko. Aj takýmto spôsobom je možné  vytvárať podmienky pre pracovné […]

V mestských lesoch pribudla kaplnka sv. Huberta

12. septembra 2023

Banská Bystrica patrí k mestám, ktoré majú jedinečnú polohu, nakoľko je obklopená bohatou prírodou a zelenými lesmi. Hoci banskobystrické mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru. Pre náročnejšieho turistu upravuje 100-percentná mestská organizácia Mestské lesy, s. […]

Stanovisko mesta k medveďovi v Sásovej

12. septembra 2023

Včera, 11. septembra 2023, v nočných hodinách bol na číslo mestskej polície nahlásený oznam, že po štvorprúdovej ceste v smere od škvarového ihriska do Sásovej sa pohybuje medveď. Príslušníci MsP okamžite kontaktovali Zásahový tím pre medveďa hnedého Juh, Štátnej ochrany prírody SR, ktorý má riešenie takýchto situácií v kompetencii. Naposledy bol medveď videný na Javorníckej […]

Banskobystrický Radvanský jarmok je aj o rozvíjaní spolupráce s partnerskými mestami

8. septembra 2023

Banská Bystrica vždy patrila medzi slovenské mestá s početnými zahraničnými kontaktmi, ktorých cieľom je rozvíjanie spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, ekonomiky či obchodu. Aj na tohtoročnom 365. Radvanskom jarmoku privítame tradičných remeselníkov i zástupcov z niekoľkých partnerských miest, s ktorými Banská Bystrica udržiava priateľské vzťahy. Vzájomne si pomáhajú pri organizovaní podujatí, riešení projektov i pri […]

Stavebné práce na Poľnej ulici finišujú, obnovy by sa mala dočkať aj slepá ulica v tejto lokalite

7. septembra 2023

Poľná ulica v smere do Malachova bude po komplexnej rekonštrukcii už čoskoro bezpečnejšia pre všetkých obyvateľov, motoristov, chodcov i cyklistov. Po obnove prvého, takmer polkilometrového úseku, oprave chodníkov vrátane výmeny obrubníkov a po obnove autobusových zálivov i uličných vpustí sa práce presunuli do lokality na križovatke Poľná – Malachovská cesta. Zámerom mesta je v najbližšom […]

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon

7. septembra 2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína  v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest,  ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia. Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu, a vyhli sa […]

Osem tipov, prečo nevynechať tohtoročný 365. Radvanský jarmok

5. septembra 2023

Banskobystrické Kultúrne leto bohaté na viac ako tridsať podujatí, ktorých atmosféru sme si mohli vychutnávať počas letných prázdnin sa blíži ku koncu. Už nadchádzajúci víkend, v dňoch 7. až 10. septembra 2023, ho ukončí najobľúbenejšie podujatie Banskobystričanov, tradičný Radvanský jarmok zameraný na štvoricu kovospracujúcich remesiel. Banská Bystrica sa tak opäť stane dejiskom prezentácie tradícií, zvykov, ale […]

Všetkým prajeme úspešný štart do nového školského roka

4. septembra 2023

Brány dnes otvorilo celkovo 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Do škôlok nastúpilo približne 2 267 škôlkarov a do škôl cca 6 263 žiakov, z toho 718 prvákov. Primátor Ján Nosko sa osobne zúčastnil na otvorení školského roka v areáli ZŠ Trieda SNP 20, ktorá, so súhlasom potrebných inštitúcií, bude […]

Banskobystričania sa môžu zapojiť do online spolutvorby vízie mesta

25. augusta 2023

Prípravný tím Programu rozvoja mesta (PRM) v spolupráci s OGP Local Banská Bystrica pozýva obyvateľky a obyvateľov na diskusiu, v rámci ktorej môžu vyjadriť svoj názor na víziu mesta pod Urpínom do roku 2050. Dlhodobá vízia je súčasťou a zároveň aj jedným z východísk prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica do roku 2030. Je dôležité, aby sa na […]