Tlačové správy

Ocenenia si prevzali najlepší športovci za minulý rok

30. marca 2023

Najúspešnejší banskobystrickí športovci uplynulého roka sa dnes stretli v Robotníckom dome na odovzdávaní ocenení Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2022. V plejáde ocenených sú zastúpené rôzne disciplíny, ktoré dokazujú pestrosť športovej základne v srdci Slovenska. V roku, ktorý sa v meste pod Urpínom niesol v znamení Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), sa športovcom, ktorí pochádzajú z Banskej Bystrice alebo reprezentujú […]

Staňte sa súčasťou prvého ročníka banskobystrického Ideathonu

29. marca 2023

Samospráva si pripravila pre verejnosť sériu stretnutí týkajúcich sa rôznych oblastí života a aktuálnych tém, ktoré v spoločnosti rezonujú. Ide napríklad o šport, sociálne služby, zmenu klímy, projekt Zelené sídliská, Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2023 – 2030 či revitalizáciu Mestského parku na Tajovského ulici. Už v prvú aprílovú sobotu sa v Robotníckom dome od 9:00 […]

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

28. marca 2023

Samospráva určila čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. do 30. apríla 2023 v čase od 13:00 do 18:00 h. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak sa tak nestane, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní […]

Koncom apríla sa uskutoční v meste pod Urpínom United Europe Jazz Festival

27. marca 2023

Ide už o 27. ročník podujatia, ktoré je súčasťou Banskej Bystrice od roku 1996. Základnou myšlienkou festivalu je vzájomná výmena jazzových kapiel z jednotlivých partnerských krajín, podpora špecifického hudobného žánru a obohatenie kultúrneho a spoločenského života. Robotnícky dom, Hogo Fogo Jazz & Art Club a Námestie SNP budú od 21. do 23. apríla 2023 miestami, […]

Úprava bežkárskych tratí v okolí Banskej Bystrice bola ukončená

24. marca 2023

V Kremnických vrchoch sa Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) starali o šesť tratí s celkovou dĺžkou 45 km. Upravované boli najmä pred víkendom, počas sviatkov a prázdnin. V Starohorských vrchoch zamestnanci príspevkovej organizácie spravujúcej majetok mesta Banská Bystrica upravovali dve trate s dĺžkou 23 km. Vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec po napojenie na cestu vedúcu k hotelu Kráľova Studňa […]

Banská Bystrica bude žiť od budúceho týždňa veľkonočnou atmosférou

20. marca 2023

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Jej oslavy sú spojené aj s vítaním jari a oslavami hojnosti, úrody a zdravia. Pri tejto príležitosti sa každoročne, s výnimkou obdobia pandémie koronavírusu, premení historické centrum mesta na Veľkonočné námestie. Tento rok si budú môcť obyvatelia i návštevníci Banskej Bystrice zakúpiť rôzne ľudovo-umelecké výrobky či špeciality na trhoch, ktoré potrvajú […]

V banskobystrických lesoch pribudne vyše 37 tisíc stromčekov

20. marca 2023

Lesy vo svojom okolí obhospodaruje mesto Banská Bystrica už takmer 770 rokov. Každý rok sú v nich vysadené desiatky tisíc kusov mladých stromčekov. Lesníci ich chránia proti burine a obhrýzaniu zverou. Kým v roku 2021 bolo vysadených vyše 15 tisíc stromčekov, vlani to bolo okolo 25 tisíc a v tomto roku ich bude ešte o jedenásťtisíc viac. Aj vďaka […]

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujú vašu vodu zo studní bezplatne

20. marca 2023

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni. Tento rok je mottom Svetového dňa vody Urýchlenie zmien, špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Cieľom je upriamenie pozornosti na dôležitosť každodenného správania jednotlivcov […]

Samospráva začína s modernizáciou svetelnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 popri Hrone

17. marca 2023

Námestie slobody – Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie – Kapitulská, Štefánikovo nábrežie – Národná, Štadlerovo nábrežie – Hušták a Štadlerovo nábrežie – OC Európa. Na týchto piatich svetelných križovatkách bude vybudovaný systém inteligentného riadenia dopravy podľa najmodernejších európskych kritérií. Zhotoviteľ pristúpi k realizácii v pondelok, 20. marca 2023 v časti pri OC Terminal. Postupne bude pokračovať s prácami v smere […]

Akciu Za krajšie mesto 2023 zorganizujeme aj počas tohtoročnej jari

17. marca 2023

Celomestské podujatie, v rámci ktorého si môžu obyvatelia Banskej Bystrice vyčistiť a skrášliť okolie svojich domov, už tradične prichádza s jarným obdobím. Účelom je najmä vyčistenie verejných priestranstiev, ako aj medziblokovej zelene na sídliskách od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním. Súčasne i zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov. Pri realizácii akcie […]

Samospráva pripravuje verejnú diskusiu zameranú na zmenu klímy

16. marca 2023

Zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny prostredníctvom efektívnych opatrení je nevyhnutným krokom každej samosprávy. Jedným z pozitívnych príkladov v Banskej Bystrici je revitalizácia vnútrobloku na Fončorde. Súčasťou obnoveného areálu je, napríklad, retenčná nádrž s objemom takmer 90 metrov kubických, ktorá zachytáva dažďovú vodu z priľahlých parkovísk. Víziou mesta je podobné vodozádržné opatrenia realizovať aj v rámci Zelených sídlisk. Momentálne […]

Mesto pozná víťaza krajinársko-architektonickej súťaže návrhov na revitalizáciu mestského parku

15. marca 2023

Po rozsiahlom participatívnom procese, vďaka ktorému v minulom roku samospráva získala od Banskobystričanov i odbornej verejnosti desiatky požiadaviek o budúcej podobe Mestského parku na Tajovského ulici, vyhlásilo mesto Banská Bystrica v závere októbra 2022 verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky.  Kvalitu doručených prác hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z renomovaných […]

Mesto prvýkrát udelilo ďakovné listy mladým talentom

15. marca 2023

Oceňovanie významných osobností, kolektívov, združení a inštitúcií, ktoré prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena Banskej Bystrice, sa stalo tradíciou. Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta sú každoročne udeľované tým najlepším. Samospráva nezabúda ani na úspešných športovcov, ako i trénerov a pracovníkov v športovom odvetví, ktorým je rovnako každý rok, ako poďakovanie, udeľované ocenenie Najlepší športovec […]

V meste pod Urpínom čoskoro odštartuje 62. ročník Banskobystrickej hudobnej jari

13. marca 2023

Na festivale, ktorý potrvá od 21. marca do 29. mája tohto roka, vystúpia na siedmich koncertoch slovenskí aj zahraniční umelci. Okrem priestorov Robotníckeho domu sa koncerty uskutočnia aj v Cikkerovej sieni mestskej radnice,  v Zelenej sieni Thurzovho domu a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Súčasťou podujatia bude prvýkrát aj premiéra v Štátnej opere. V dramaturgii sú zastúpené diela […]

Samospráva pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia na Fončorde

10. marca 2023

Kvalitné, moderné a spoľahlivé verejné osvetlenie patrí medzi priority samosprávy. Dôkazom je výmena osvetľovacích bodov v časti Fončordy, na Zvolenskej ceste, Stavebnej ulici, ako aj svetelných bodov, stĺpov a podzemného káblového vedenia na Uhlisku. V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica pôjde na Fončorde o výmenu ďalších 467 stožiarov a svietidiel, vrátane káblových rozvodov a rekonštrukcie prislúchajúcich rozvádzačov […]

Mesto predstaví urbanisticko-krajinárske štúdie prvých dvoch lokalít v rámci projektu Zelené sídliská

10. marca 2023

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapájaní obyvatelia prostredníctvom opakovaných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásila samospráva verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií pre sedem vytypovaných priestorov na území mesta. Víťazné architektonické ateliéry mali za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, najskôr pripraviť urbanisticko-krajinárskej štúdie. Tie budú v najbližšom období postupne predstavované […]

Pripomenutie si výročia oslobodenia miest sa uskutoční v Banskej Bystrici a Zvolene bez veľkých osláv

9. marca 2023

Od oslobodenia miest vojskami sovietskej a rumunskej armády tento mesiac uplynie 78 rokov. Výnimočné výročie, ale aj nevyhnutné vrátenie sa späť k tragédii druhej svetovej vojny si pripomenie vedenie samospráv spomienkovým pietnym aktom. Zvolenský primátor Vladimír Maňka si uctí pamiatku padlých vojakov 14. marca o 10:00 h. pri Pamätníku červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene. Ján […]

Pribúdajú netradičné miesta sobášov

28. februára 2023

V obvode banskobystrického matričného úradu si vlani povedalo svoje „áno“ 374 párov. Uzavretých bolo 129 cirkevných a 21 sobášov s cudzincami. Čoraz častejšie si plánujú budúci manželia sľúbiť lásku v dobrom aj v zlom, na čo najnetradičnejších miestach. Nejde pritom len o romantické záhrady, ale i o lokality vo vysokej nadmorskej výške, v múzeu či pri kríži.     Jednou z množstva požiadaviek nastávajúcich manželov na […]