Aktuality

Miesto duševného aj duchovného oddychu – banskobystrická kalvária

Urpínska alej

Banskobystrická kalvária je vyhľadávaným miestom mnohých Banskobystričaniek, Banskobystričanov i návštevníkov mesta. Pozostáva z ôsmich kaplniek, Kostola povýšenia sv. Kríža i jedinečnej, takmer 300-ročnej lipovo-gaštanovej aleje lemujúcej trasu krížovej cesty. Pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb v uplynulých dňoch pomohli Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica s vyčistením celej lokality a úpravou drevín, aby bola s prichádzajúcou jarou atraktívnejšia.

Banská Bystrica má mnoho jedinečných zákutí. Sú našou každodennou súčasťou, preto si len málokedy uvedomíme, aký majú potenciál a aké sú výnimočné. Banskobystrická kalvária s kaplnkami a lipovou alejou je jedným z nich. Ponúka priestor na  očistenie mysle,  prechádzku, turistiku i šport.  Mnohých toto miesto dokáže očariť práve tým, že sa nachádza len na skok od Námestia SNP, a práve z kalvárie  môžete pozorovať celé mesto z vtáčej perspektívy. Ďakujem každému, kto sa o tieto výnimočné miesta stará a robí ich krajšími pre nás všetkých,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Urpínska lipová alej bola v roku 1983 vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku. Od roku 1996 je kategorizovaná ako “Chránené stromy Urpínska alej”. Je v správe CHKO Poľana (Štátna ochrana prírody SR), ktorá sa o ňu stará s cieľom zachovať ju pre ďalšie generácie. Počas uplynulých štyroch rokov zabezpečila ošetrenie 14 chránených stromov v hodnote okolo 9 500 eur. Napriek starostlivosti bolo nevyhnutné v posledných týždňoch odstrániť z dôvodu zlého zdravotného stavu dve lipy, no ich torzá boli ponechané kvôli biodiverzite. V spolupráci so Záhradníckymi a rekreačnými službami bude zároveň na všetkých ostatných drevinách v blízkej dobe vykonaný dendrologický posudok za účelom zistenia ich stavu a nastavenia budúceho manažmentu, pričom súčinní sú aj pamiatkari.

Naším spoločným cieľom je ponechať dreviny v čo najlepšom zdravotnom stave a nastaviť ich manažment. Zároveň chceme zachovať hlavnú myšlienku stromoradia a aleje pre návštevníkov tak,  aby spĺňali aj bezpečnostnú a estetickú funkciu. V rámci starostlivosti o dreviny nás zároveň  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica poprosila o pomoc pri čistení ich pozemku, čo sa nám aj podarilo odstránením náletov a omladením krov v uplynulých dňoch. Veríme, že to návštevníci ocenia a budú sa na kalvárii cítiť ešte lepšie a bezpečnejšie,“ dopĺňa Ondrej Chramec zo Záhradníckych a rekreačných služieb.

Výsadba lipovej aleje sa datuje do roku 1722. V roku 1731 však bola takmer celá nanovo vysadená, keďže pôvodnú zničil požiar. (zdroj: http://www.katedralabb.sk/kalvaria.html)

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria