Aktuality

Informácie k prezidentským voľbám 2024

voľby prezidenta_ilustračná foto TASR

Termín prezidentských volieb

Prezidentské voľby sa uskutočnia v sobotu, 23. marca 2024. V prípade, že v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční 6. apríla 2024.

Volebné miestnosti

V meste pod Urpínom bude v deň volieb sprístupnených od 7:00 hod. do 22:00 hod. 78 volebných miestností s cca 700 členmi okrskových volebných komisií, ktorí boli delegovaní politickými stranami, koalíciami a zástupcami petičných výborov. Volebné miestnosti pre voľbu prezidenta sú totožné s volebnými  miestnosťami pri minuloročných voľbách do NR SR.

Prenosná volebná urna

Imobilní obyvatelia môžu požiadať Matričný úrad a ohlasovňu pobytu o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Svoj záujem je potrebné nahlásiť do 22. marca 2024, pre 2. kolo do  5. 4. 2024,   v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 15:00 hod. na tel. číslach 048/4330 720; 725; 726. V deň konania volieb môžu príbuzní, resp. známi imobilných osôb požiadať o prenosnú volebnú urnu priamo vo volebnej miestnosti.

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, no v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, pričom:

  • osobne najneskôr do 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. 4. na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu v kanceláriách č. 78, č. 79 a č. 77 (MsÚ, Československej armády 26 v Banskej Bystrici);
  • v listinnej forme najneskôr do 4. 3., pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. 3. na adrese Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
  • elektronicky najneskôr do 4. 3., pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. 3. na e-mail: podatelna@banskabystrica.sk.

Podrobné informácie k vydaniu hlasovacieho preukazu, žiadosť, ako aj všetky ostatné informácie k prezidentským voľbám sú dostupné TU.  V týchto dňoch je zároveň distribuované do domácností oznámenie o mieste a čase konania prezidentských volieb.

Organizačné oddelenie

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu