Tlačové správy

Niekdajšie detské ihrisko Hexagon v Parku pod Pamätníkom SNP prejde obnovou

2. novembra 2023

Starostlivosť o výtvarné diela vo verejnom priestore mesta pod Urpínom prebieha dlhodobo, v úzkej spolupráci Oddelenia kultúry MsÚ a odborníkov. Vďaka vyčleneným financiám z mestského rozpočtu sa postupne darí týmto dielam prinavrátiť podobu,  akú mali kedysi. Najbližšie sa dočká zveľadenia niekdajšie detské ihrisko Hexagon pod Pamätníkom SNP, ktorého pôvodný stav si pamätajú predovšetkým staršie generácie. […]

Pracujeme na stratégii rozvoja mesta do roku 2030, ktorá bude prvýkrát priamo previazaná na mestský rozpočet

26. októbra 2023

Samospráva už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje na tvorbe strategického dokumentu ꟷ Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030. Zásadné inovácie v strategickom plánovaní mesta umožnia lepšie vidieť mestské projekty v kontexte vízie a stratégie strednodobého smerovania mesta pod Urpínom. Program pomôže samospráve lepšie nastavovať priority a plánované investície. Po prvý raz v histórii bude Program rozvoja […]

Mesto pripravuje projekt na výmenu mosta pri malej železničnej stanici

24. októbra 2023

Pred dvomi rokmi si dalo mesto vypracovať diagnostiku a statické posúdenie viac ako 60-ročného mosta ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici. V zmysle záverov odborníkov bola vtedy z mosta pre jeho nevyhovujúci technický stav vylúčená automobilová doprava, pričom koridor pre peších i cyklistov bol ponechaný. Dlhodobým zámerom samosprávy je vytvoriť v tejto lokalite atraktívny […]

Zisťovanie Štatistického úradu o financiách a spotrebe domácností 2023

23. októbra 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností […]

Projektová príprava revitalizácie siedmich vnútroblokov napreduje

20. októbra 2023

Projekt revitalizácie siedmich banskobystrických vnútroblokov, ktorý sa zameriava na aplikovanie zelených a modrých opatrení v súvislosti so zmenou klímy, ako aj na komplexnú obnovu verejného priestoru a obytného prostredia, rozvíja samospráva už od marca 2021. Od začiatku kladie dôraz na otvorenú komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom rozsiahleho participatívneho procesu a pri výbere projektantov vsadila predovšetkým na kvalitatívne […]

Banskobystričania môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad

19. októbra 2023

Zelený odpad, ktorý obyvatelia vytriedia do hnedých nádob určených práve na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, sa mení na kvalitné organické hnojivo. Ide o kompost, ktorý obohacuje pôdu o potrebné živiny. Záujemcovia môžu oň požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy kompostbb@mariuspedersen.sk. Následne si 200 l certifikovaného kompostu, určeného pre jednu domácnosť, môžu po dohode prevziať do vlastných nádob v Zbernom […]

Banskobystrické krematórium má kremačné pece s najmodernejšou technológiou na Slovensku

18. októbra 2023

Banskobystrické krematórium bolo dlhodobo v zlom stave a naliehavo volalo po obnove. Kremačné pece desiatky rokov fungovali na hrane životnosti a ich údržba bola čoraz ťažšia po technickej i finančnej stránke. Vedenie mesta sa preto rozhodlo vyčleniť v mestskom rozpočte potrebné financie a po dlhých rokoch tento náročný projekt zrealizovať. Hoci cesta k výsledku bola […]

Iniciatíva stredné Slovensko nesúhlasí so zverejnenou štúdiou Ministerstva dopravy SR

16. októbra 2023

V kontexte zverejnených informácií Ministerstva dopravy SR o záveroch štúdie severojužného prepojenia Slovenska rýchlostnou cestou, zvolal predseda Iniciatívy stredné Slovensko, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko online stretnutie. Členovia otvoreného združenia, ako aj predseda BBSK jednomyseľne odmietli tendenčne spracované stanovisko, ktoré prichádza od úradníckej vlády na konci jej pôsobenia.  Preto sa chcú so svojimi požiadavkami čím skôr obrátiť […]

V stredu, 18. októbra sa budú upravovať komunikácie v blízkosti cyklolávky

13. októbra 2023

Projekt výstavby cyklolávky ponad rýchlostnú cestu R1 sa pomaly blíži do finále. Uskutočnili sa dynamické skúšky  a zaťažovacie skúšky  cyklolávky, aktuálne prebieha inštalácia integrovaného osvetlenia a realizujú sa terénne úpravy okolia. Súčasťou dokončovacích prác je aj oprava asfaltových povrchov, ktoré boli zasiahnuté výstavbou. Z tohto dôvodu je potrebné v stredu, 18. októbra 2023 počítať s […]

Samospráva pripravila príručku o sociálnych službách v meste a okolí

12. októbra 2023

Zariadenia sociálnych služieb, denné centrá, odľahčovacia či opatrovateľská služba, ako aj terénne sociálne služby, to je len časť činností, ktoré sú v rámci mesta zabezpečované cez odbor sociálnych vecí. Kvôli lepšiemu prehľadu a praktickým informáciám vznikla informačná brožúra Poradca a sprievodca sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a okolí. Ide o pomôcku, ktorá prináša nielen základné informácie o možnostiach pomoci poskytovaných v meste […]

Medený hámor prvýkrát ožije kultúrou aj v noci

11. októbra 2023

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, mestom Banská Bystrica a OZ Severná pozýva 15. októbra o 19:00 na ďalšiu zo série podujatí Nedeľa v Medenom hámri. Svetovo významná technická pamiatka bude tentokrát verejnosti predstavená netradične, a to po tme a cez tvorbu maliara Dominika Skuteckého. “Prvýkrát chceme sprostredkovať nočný zážitok z areálu […]

S prichádzajúcim chladným počasím zriadi mesto migrujúcim osobám vyhrievací stan na parkovisku Mičinská

10. októbra 2023

Na pôde mestského úradu dnes zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica v súvislosti s tranzitujúcimi cudzincami, ktorí sa nachádzajú na území nášho mesta. Hoci v súčasnosti ide len o pár desiatok migrujúcich osôb, ktoré sa tu zdržiavajú krátkodobo a po vybavení príslušných dokladov Banskú Bystricu opúšťajú, s prichádzajúcim zimným obdobím im samospráva poskytne pomoc v […]

Návštevníci Rímskokatolíckeho cintorína na Nám. Štefana Moysesa už môžu využívať bezpečné schodisko

4. októbra 2023

Banská Bystrica patrí k mestám s najväčším počtom cintorínov, pričom mnohé z nich sa nachádzajú v kopcovitom teréne. Návštevníci musia cestou k hrobom svojich blízkych neraz zdolať niekoľko schodov, na ktorých sa už podpísal zub času. Práve z tohto dôvodu sa v uplynulom období samospráva zamerala na obnovu schodiska, ktoré zároveň vedie k Národnej kultúrnej […]

Dobrá správa pre banskobystrických skejterov a hokejbalistov

3. októbra 2023

Komunita skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici dlhé roky volá po výstavbe nových športovísk, na ktorých by mohli rozvíjať svoje aktivity. Plány samosprávy využiť dočasne na tieto účely parkovisko Mičinská na Uhlisku narazili počas prípravy projektu na narastajúce požiadavky, a s tým súvisiace niekoľkonásobné navýšenie predpokladaného rozpočtu. Preto sa mesto rozhodlo nájsť vhodnejšiu lokalitu s […]

Banská Bystrica je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý podporí rozvoj sociálnej inovácie v oblasti otvoreného vládnutia

29. septembra 2023

V júni tohto roka sa mesto stalo partnerom projektu Agenti koexistencie v rámci programu URBACT IV, ktorý je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Hlavým zámerom je budovanie kapacít zamestnancov mestského úradu, optimalizácia organizačných štruktúr, ako aj interných procesov. Dôraz sa bude pritom klásť na rozvoj participatívnej praxe a kultúru otvoreného spravovania. Zlepšovanie zručností, kompetencií, postojov a […]

Seniori sa dozvedia viac o živote architekta svetového mena

29. septembra 2023

V októbri príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek, jeseň života, ktorá so sebou prináša skúsenosti, dozrievanie múdrosti, a tiež radosť i bolesť. Už viac ako tri desaťročia je október vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Samospráva nezabúda celoročne na skôr narodené Banskobystričanky a Banskobystričanov. Počas desiateho kalendárneho mesiaca pre nich pripravuje pestrú paletu akcií […]

Svetový deň cestovného ruchu s bohatou ponukou podujatí

28. septembra 2023

Posledný septembrový deň bude patriť v Banskej Bystrici oslave Svetového dňa cestovného ruchu. Ten si každoročne od roku 1979 pripomíname na celom svete 27. septembra. Zapojené kultúrne inštitúcie v spolupráci s mestom Banská Bystrica pripravili pre svojich návštevníkov sériu podujatí. Návštevníka motivujú nielen zvýhodneným vstupným ale aj zaujímavým program, ktorým chcú poukázať, aká dôležitá je […]

Informácie k voľbám do NR SR – 30. september 2023

27. septembra 2023

Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu, 30. septembra o 7:00 h K voľbám bude pripravených 78 volebných miestností. V okrskových volebných komisiách bude nápomocných celkom 966 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 h do 22:00 h. Do piatku, 29. septembra je možné požiadať o […]