Oznamy oddelení

Výzva IROP-PO2-SC212-2019-43

Oddelenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Dňa 28.5.2019 MZ SR zverejnilo Výzvu na odborných hodnotiteľov pre odborné hodnotenie ŽoNFP predložených v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-2019-43 pre projekty so zameraním na udržateľný mestský rozvoj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=14275