Oznamy mesta

Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – december 2018

Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu v jednotlivých kanceláriách pre občanov. Po uvedených úradných hodinách (pondelok a štvrtok) osvedčovanie podpisov a fotokópií zabezpečuje Klientske centrum mestského úradu.