Oznamy mesta

Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2019

Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu v jednotlivých kanceláriách pre občanov. Po uvedených úradných hodinách (pondelok a štvrtok) osvedčovanie podpisov a fotokópií zabezpečuje Klientske centrum mestského úradu.