Oznamy mesta

Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany

Dňa 13. decembra 2019 (piatok) o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén.

V uvedenom termíne bude vykonaná skúška elektronických sirén PAVIAN spustením živého vysielania Slovenského rozhlasu v trvaní 6 minút zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.