Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 12. júla 2019 (piatok) o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén. Varovná sieť sa preskúšava dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva “POZOR SKÚŠKA SIRÉN”.