Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 08. novembra 2019 o 12:00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.