Oznamy mesta

Publikované
SODB 2021 – Tlačová správa z 15.3.2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Ponuka práce – ZŠ SSV, Skuteckého 8
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Staňte sa náhradníkom na očkovanie_oznam BBSK
Kancelária primátora
Publikované
Harmonogram letných prázdnin 2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Poďakovanie občanom
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyzvanie IROP-PO6-SC61/62-2021-64
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Zber objemného odpadu dňa 12.3.2021 – OZNAM – COVID-19
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Fond na podporu športu – výzva pre amatérske športové kluby a organizácie
Oddelenie športu
Publikované
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC214-2020-63
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Naše mesto – najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Nadácia Pontis
Kancelária primátora
Publikované
Oznámenie o zmene e-mailových adries
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Ľudia bez domova nám nie sú ľahostajní
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Aktuality IPC BB – marec 2021
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)