Oznamy mesta

Publikované
Stratené exotické zvieratko
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Mladíci napadli vodiča trolejbusu
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Z aktuálnej činnosti MsP
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Pozvánka na seminár
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Zápach pri rekonštrukcii plynovodov – Sásová
Kancelária primátora
Publikované
Pokračuje vykonávanie kontrol prevádzkovej doby
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Kontrola dlhodobo stojacich vozidiel
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – august 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Veľký záujem o kúpu Euro Souvenir bankovky
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Integrovaný regionálny operačný program verzia 8.1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na odbore územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Radvanský jarmok 2020
Oddelenie kultúry
Publikované
Pešia zóna – zóna tolerancie
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020
Kancelária primátora
Publikované
Žiadosti o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka na školský rok 2020/2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP