Oznamy mesta

Publikované
Klient na potulkách
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2017-22
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Pokračujeme v meraní teplôt
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Ponuka práce ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Smútočné oznámenie, Ján Hušenica
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Voľné pracovné miesto Hlavný/á kuchár/ka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Aktuality IPC – máj 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Mládež sa potužovala alkoholom
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
V hlavnej úlohe zvieratká
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
COVID 19 – krízové plány ZSS
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
RÓMOVIA A OPATRENIA V BANSKEJ BYSTRICI
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Postup pri riešení výskytu ochorenia COVID-19 v ZSS KOTVA
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie