Oznamy mesta

Publikované
Sobášne dni na matričnom úrade Banská Bystrica 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – október 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
IROP-PO2-SC212-2019-43
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
SHMÚ – Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Aktuality – september 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Voľné pracovné miesto Kuchár ZŠ s MŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu a poskytnutie bytovej náhrady
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Aktuality august 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Zber komunálneho odpadu v náhradnom termíne 28.8.2019 a 30.8.2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výstrahy pre Mesto Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP