Oznamy mesta

Skúška sirén

V piatok 08. septembra 2023 o 12:00 bude vykonané preskúšanie sirén.

Varovná sieť sa preskúšava dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva „SKÚŠKA SIRÉN“.