Oznamy mesta

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre predajcov občerstvenia a doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií

Mesto Banská Bystrica pripravuje už 365. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu.

Príležitostný trh Radvanský jarmok sa bude konať na verejných priestranstvách mesta Banská Bystrica od 7. do 10. septembra 2023.

Záujemcovia o účasť na 365. Radvanskom jarmoku môžu zasielať záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami do 15. augusta 2023 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

prípadne: podatelna@banskabystrica.sk.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: eva.chmelikova@banskabystrica.sk, dagmar.sustekova@banskabystrica.sk.

Záväzné prihlášky pre predajcov občerstvenia a doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií sa nachádzajú v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.