Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany – 10. marca 2023

Dňa 10. 03. 2023 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie elektronických sirén PAVIAN prostredníctvom miestneho ovládania.

Bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.