Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 8. decembra 2023 o 12:00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

V uvedenom termíne bude vykonaná hlasná skúška elektronických sirén PAVIAN zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.