Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 13. októbra 2023 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

V meste Banská Bystrica bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.