Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany – 13. januára 2023

Dňa 13. januára 2023 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

Bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.