Oznamy mesta

Narodenie dieťaťa – zaslanie rodného listu poštou

Oznamujeme rodičom novonarodeného dieťaťa, že  môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo, ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Ďalej oznamujeme rodičom, že predkladanie sobášneho listu rodičov  v pôrodnici sa neukladá ako povinnosť.