Oznamy mesta

Bezpečný Silvester

V súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky odporúčame:

  • nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou,
  • nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
  • neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,
  • opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku v prípade, ak nevybuchla (v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody),
  • zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, prípadne zaparkovaných vozidiel,
  • neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,
  • zabráňte priamemu kontaktu detí a zvierat s pyrotechnikou.

Galéria