Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

V súlade s usmernením k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike na rok 2021,  uskutoční sa skúška sirén dňa 10.12.2021 v piatok o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

V uvedenom termíne bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén PAVIAN  zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.