Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 9. júla 2021 o 12.00 hod. bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN  z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.