Oznamy mesta

Obmedzenia na ceste III/2434 Tajov – Králiky

Dňa 17.6.2021 (štvrtok) sa začne od 8:40 hod. výrub drevín pri ceste III/2434 vedúcej z obce Tajov do obce Králiky z dôvodu mimoriadnej situácie – zosuvu svahu pred obcou  Králiky.

Tieto práce majú zo svahu odstrániť dreviny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre účastníkov cestnej premávky.

Časový rozsah vykonávajúcich prác:

dňa 17.6.2021 (štvrtok) v čase od 8:40 hod. do 18:00 hod.

dňa 18.6.2021  (piatok) v čase od 8:40 hod. do 18:00 hod.

dňa 19.6.2021 (sobota) v čase od 8:40 hod. do 18:00 hod.

dňa 20.6.2021 (nedeľa) v čase od 8:40 hod. do 18:00 hod. (ak bude potrebné)

Dopravu na danom úseku budú regulovať zamestnanci Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. a práce sa budú vykonávať tak, aby doprava bola čo najmenej obmedzená. Práce môžu mať za následok meškanie prímeských spojov do a z obce Králiky.