Oznamy mesta

Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica

Druh výstrahy: Prívalová povodeň

Stupeň: 1. stupeň

Výstraha aktualizovaná: 22.08.2021 19:16

Trvanie výstrahy: od 22.08.2021 22:00 do 23.08.2021 12:00

Výstraha:

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.

Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Zdroj: https://www.shmu.sk/popups/hydro_vystrahy2.php?lang=sk&okres=53&flush=35a78