Oznamy mesta

Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica

Druh výstrahy: Prívalová povodeň

Stupeň: 2. stupeň

Výstraha aktualizovaná: 18.07.2021 12:56

Trvanie výstrahy: od 18.07.2021 13:00 do 18.07.2021 15:45

Výstraha:

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.

Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Zdroj: http://www.shmu.sk/popups/hydro_vystrahy2.php?lang=sk&okres=53&flush=002ea