Oznamy mesta

Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica – aktualizácia

Druh výstrahy: Prívalová povodeň

Stupeň: 1. stupeň

Výstraha aktualizovaná: 26.06.2021 15:32

Trvanie výstrahy: od 26.06.2021 15:45 do 26.06.2021 18:30

Výstraha:

Vzhľadom na intenzívne zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.

Zdroj: http://www.shmu.sk/popups/hydro_vystrahy2.php?lang=sk&okres=53&flush=634d5