Oznamy mesta

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

1 · Zaregistrujte si svoju farmu (aj keď máte len 1 kus ošípanej), všetky chovy ošípaných musia byť registrované v CEHZ (pokuta za nelegálny chov do 3 500 EUR a môže hroziť likvidácia zvierat).

2 · Odporúčame zaobstarať si ošípané z registrovaných chovov, ak si kúpite neregistrované odstavča, riskujete chorobu.

3 · Odporúčame si chovný priestor zabezpečiť tak, aby neprišlo ku kontaktu chovaných zvierat s inými zvieratami, najmä diviakmi.

4 · Rešpektujte zákaz chovu ošípaných pod holým nebom – bez uzatvárateľných maštaľných priestorov.

5 · Umiestnite dezinfekčné brody/rohože/s dezinfekčným prostriedkom pred vchodom na farmu / do chovného zariadenia a neprenášajte akýkoľvek inventár (napr. náradie) bez dôkladnej dezinfekcie.

6 · Do objektu, kde sa chovajú ošípané, nevpúšťajte cudzie osoby, iné hospodárske a spoločenské zvieratá (napr. sliepky, psi, mačky) a pravidelne vykonávajte deratizáciu a dezinsekciu chovných priestorov.

7 · Pred vstupom do chovného priestoru, sa vždy prezlečte do oblečenia a obuvi určených len na tento účel, dezinfikujte si ruky, pri odchode z chovného priestoru sa znovu prezlečte.

8 · Rešpektujte úplný zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z mäsa. Taktiež dodržujte: ·

  • Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo čerstvým obilím. Kŕmenie je možné iba ak bolo ošetrené za účelom inaktivácie vírusu afrického moru ošípaných alebo skladované (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 30 dní pred kŕmením.
  • Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstielanie je možné iba ak je slama ošetrená za účelom inaktivácie vírusu afrického moru ošípaných alebo skladovaná (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred jej použitím.

9 · Ak napriek zákazu skrmujete kuchynské odpady, alebo čerstvý šrot či voľne nazbieranú pŕhľavu dvojdomú alebo iné čerstvé kŕmenie, je nutnosť ho pred kŕmením prevariť. Vírus sa odstráni varením pri teplote minimálne 60 °C minimálne 20 minút.

10 · Vykonávajte pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove a pri podozrení z ochorenia (horúčka, apatia, podkožné krvácaniny …), neodkladne privolajte veterinárneho lekára a oznámte to príslušnej RVPS.