Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 13. marca 2020 o 12.00 hod. bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.