Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 11. septembra 2020 o 12.00 hod. sa uskutoční tichá skúška elektronických sirén PAVIAN  z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.