Oznamy mesta

Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica

Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa

Stupeň: 1. stupeň

Výstraha aktualizovaná: 29.12.2020 14:05

Trvanie výstrahy: od 29.12.2020 18:00 do 30.12.2020 09:00

Výstraha:

Vzhľadom na očakávaný dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, predovšetkým v povodiach na južných návetriach pohorí, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Zdroj: SHMÚ.sk – Meteo / Počasie / Hydrológia / Kvalita ovzdušia (shmu.sk)