Agendy

Propagácia podujatia – Občan

Možnosti propagácie prostredníctvom Mesta Banská Bystrica

SPOPLATNENÝ VÝLEP PLAGÁTOV

  • Odporúčaný počet plagátov možných umiestniť na výlepných plochách mesta 35 ks
  • Maximálna dĺžka spoplatneného výlepu – neobmedzene

BEZPLATNÝ VÝLEP PLAGÁTOV

  • Maximálny počet plagátov možných umiestniť na výlepných plochách mesta 25 ks
  • Formát plagátov – A3
  • Maximálna dĺžka bezplatného výlepu – 4 týždne
  • Podmienka – použitie erbu mesta Banská Bystrica:

 

Žiadosť na použitie erbu mesta Banská Bystrica – Občan | Banská Bystrica (banskabystrica.sk)

Pre schválenie výlepu je potrebné detailne vyplniť a podpísať žiadosť o poskytnutie propagačného priestoru – výlep plagátov, ktorá sa nachádza na stránke mesta Banská Bystrica:

Žiadosť na výlep plagátov – Podnikateľ | Banská Bystrica (banskabystrica.sk)

https://www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-na-vylep-plagatov/

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s vizuálom plagátu je potrebné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne do Informačného centra Banská Bystrica, zodpovedná osoba:

Vedúca referátu Informačného centra Banská Bystrica: Barbora Osvaldová, ic@banskabystrica.sk

 

PROPAGÁCIA NA INTERNETOVÝCH PORTÁLOCH

– Vizuál plagátov v elektronickej podobe (min. rozmery 850×550 pixelov) je možné zasielať na e-mailové adresy: opmcr@banskabystrica.sk a ic@banskabystrica.sk pre zverejnenie plagátov na stránkach:

www.visitbanskabystrica.sk

www.banskabystrica.sk

(fotografie musia byť autorsky vysporiadané – meno autora a písomný súhlas na zverejnenie)

 

PROPAGÁCIA NA FACEBOOKU

 www.facebook.com/banskabystricavisit

www.facebook.com/podujatiabb.sk

 

PROPAGÁCIA V KALENDÁRI PODUJATÍ

  • Mesačne tvorený prehľad podujatí v Banskej Bystrici a okolí sa zostavuje v mesačnom predstihu – zverejnený je na 25 výlepných plochách mesta, na 10 Citylight-och, na 19 interiérových plochách s vysokou koncentráciou ľudí, v Radničných novinách, v mesačníku Kam do mesta, na internetových stránkach mesta a na 4 KIOSK-och

Poznámka: do kalendára podujatí sú prednostne zaraďované podujatia organizované Mestom Banská Bystrica a podujatia pod záštitou primátora.


RADNIČNÉ NOVINY

  • Propagácia podujatia je možná po dohovore s editorkou Radničných novín: radnicnenoviny@banskabystrica.sk
  • Termín uzávierky spravidla 1. týždeň v mesiaci, distribúcia 3. týždeň v mesiaci

Harmonogram uzávierky nájdete na stránke: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/kultura/radnicne-noviny/

Informácie