Agendy

Žiadosť na použitie erbu mesta Banská Bystrica – Občan

Použitie jednej z variant dole umiestneného erbu Mesta Banská Bystrica je možné po vzájomnej dohode a odsúhlasení Odborom kultúry, športu a cestovného ruchu mesta Banská Bystrica, e-mail: tomas.pastorok@banskabystrica.sk.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa