Agendy

Žiadosť na výlep plagátov – Podnikateľ

Propagáciu podujatí na mestských výlepných plochách je možné realizovať prostredníctvom plateného výlepu a bezplatného výlepu.

Platený výlep: 35 mestských plôch

Je určený pre všetky komerčne zamerané podujatia. Cenu za vylepenie plagátov vypočítate nasledovne: Počet kusov plagátov x formát plagátov x počet dní výlepu

Príklad:

Organizátor podujatia chce vylepiť 15 plagátov formátu A2 na dobu 23 dní.

Kalkulácia teda bude: 15 ks x 0,22 Eur x 23 dní )

Ceny si vypočítate podľa priloženej tabuľky:

Formát A1 A2 A3
Cena 1 ks/ deň 0,36€ s DPH 0,22€ s DPH 0,13€ s DPH

 

Bezplatný výlep: 29 mestských plôch

Je určený pre všetky nekomerčné podujatia a podujatia, ktoré organizujú mestské inštitúcie. Podmienkou bezplatného výlepu je správne umiestnenie erbu mesta, maximálny počet 29 plagátov vo formáte A3 na maximálnu dobu 30 dní. Pri plne obsadených plochách uprednostňujeme platený výlep.

K žiadosti o výlep sa prikladá aj vizuál plagátu vo formáte A4 /stačí aj v ČB prevedení  – slúži pre evidenciu výlepu.

Informácie