Žiadosť na výlep plagátov – Občan

Propagáciu podujatí na mestských výlepných plochách je možné realizovať prostredníctvom plateného výlepu a bezplatného výlepu.

Platený výlep: 35 mestských plôch

Je určený pre všetky komerčne zamerané podujatia. Cenu za vylepenie plagátov vypočítate nasledovne: Počet kusov plagátov x formát plagátov x počet dní výlepu

Príklad:
Organizátor podujatia chce vylepiť 15 plagátov formátu A2 na dobu 23 dní.
Kalkulácia teda bude: 15 ks x 0,22 Eur x 23 dní )

Ceny si vypočítate podľa priloženej tabuľky:

Formát

A1

A2 A3

A4

Cena 1 ks/ deň 0,36€ s DPH 0,22€ s DPH 0,13€ s DPH 0,06€ s DPH

 

Bezplatný výlep: 25 mestských plôch

Je určený pre všetky nekomerčné podujatia a podujatia, ktoré organizujú mestské inštitúcie. Podmienkou bezplatného výlepu je správne umiestnenie erbu mesta, maximálny počet 25 plagátov vo formáte A3 na maximálnu dobu výlepu 4 týždne. Pri plne obsadených plochách uprednostňujeme platený výlep.

K žiadosti o výlep sa prikladá aj vizuál plagátu vo formáte A4 /stačí aj v ČB prevedení  – slúži pre evidenciu výlepu.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa