Oznamy mesta

Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany

Dňa 14.decembra 2018 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén. Varovná sieť sa preskúšava dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva „POZOR SKÚŠKA SIRÉN“.