Oznamy mesta

Publikované
Pozvánka na seminár IPC BB
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Aktuality IPC BB – január 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Kontrola výskytu diviakov
Mestská polícia
Publikované
Winter Spartan Sprint Banská Bystrica
Mestská polícia
Publikované
Mestská polícia v Banskej Bystrici príjme nových kolegov do výkonu služby
Mestská polícia
Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Schválený programový rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2020 – 2022
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Trojkráľový večerný beh ulicami mesta
Mestská polícia
Publikované
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta B.Bystrica
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Výzva MK SR na výber odborných hodnotiteľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Poškodená svetelná reťaz na vianočnom stromčeku
Mestská polícia
Publikované
Kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov
Mestská polícia
Publikované
Napadnutý personál a zákazníci v bare
Mestská polícia