Oznamy mesta

Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Oznámenia zverejňované verejnou vyhláškou
Stavebný úrad
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Požičovňa elektrobicykov
Turistické informačné centrum – referát
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Zmena otváracích hodín v mesiacoch júl – august 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – jún 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2019-43
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality apríl – máj 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Nové pracovné pozície na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP