Oznamy mesta

Publikované
Nové posily už v teréne
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Ako vyzerá rozvoz rúšok v realite
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Zberný dvor v Radvani od 1.4.2020 znovu otvorený s prijatím opatrení v pozmenených otváracích hodinách
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.2
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Tlačová správa školstvo: poplatky, zápisy
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ani víkend nie je pre nás prekážkou v pomoci občanom mesta
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva MK SR č.1 na výber odborných hodnotiteľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy od 27. do 30. marca 2020
Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií
Publikované
OZNAM
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Mestská polícia Banská Bystrica pomáha zraniteľným Bystričanom v boji proti koronavírusu.
Mestská polícia
Publikované
Nakladanie s odpadmi v aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Lesy v okolí Banskej Bystrice – zaujíma nás Váš názor
Oddelenie životného prostredia
Publikované
Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Ukončenie výzvy MK SR na výber odborných hodnotiteľov – PO3
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP