Oznamy mesta

Publikované
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – marec2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Oddelenie organizačné
Publikované
Prihláška na Veľkonočné trhy v Banskej Bystrici 2019
Oddelenie kultúry
Publikované
Oznam o vydávaní hlasovacích preukazov pre voľby prezidenta SR
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Oznámenie o elektronickej adrese na hlasovacie preukazy
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – február 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 l nádob na rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogram zberu objemného odpadu na rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Schválený rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2019 – 2021
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Zmena vývozných dní komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov 2018
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogram zberu objemného odpadu a BRO na rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2019
Referát krízového riadenia