Oznamy mesta

Oznam Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad (OÚ) Banská Bystrica žiada o pomoc pri hľadaní domova pre psíky, ktoré sa stali majetkom štátu. Banskobystrický OÚ, ktorý vykonáva dočasnú správu nad týmto majetkom, ponúka zvieratá na predaj za symbolické ceny.

Pri každom inzeráte OÚ Banská Bystrica uvádza nasledovné: „Zviera prežilo svoj život v chovnom zariadení a malo obmedzený kontakt s okolím. Kondičný stav zvieraťa je dobrý, nebolo však podrobené dôkladnému veterinárnemu vyšetreniu. Povaha psa je neznáma, no nejaví známky agresie. Nakoľko sa zviera nestretávalo s deťmi, neodporúčame ho do rodín s deťmi. Je skôr vhodné na služobné účely (stráženie), resp. len ku skúsenému chovateľovi.“

Zvieratá nie sú kastrované, a ani sterilizované. Začiatkom mája 2023 boli vakcinované proti besnote. Zoznam ponúkaných psov, ako aj podmienky ich získania je zverejnený na webe Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39&odbor=6&sekcia=uradna-tabula&subor=482484

Osobné ohliadky zvierat si môže záujemca dohodnúť so zamestnancami OÚ Banská Bystrica na telefónnom čísle 0903 440 035.