Oznamy mesta

Harmonogramy zberu biologicky rozložiteľných odpadov – BRO z rodinných domov a zberu objemného odpadu v celom meste v roku 2023

Dávame do pozornosti nové harmonogramy zberu objemného odpadu v meste a biologicky rozložiteľných odpadov od rodinných domov  v roku 2023. Podrobnosti a ostatné informácie k zberu objemného odpadu nájdete na web stránke mesta v sekcii Zmiešaný a nadrozmerný odpad a podrobnosti k nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi nájdete v sekcii Biologicky rozložiteľný odpad a kompostovanie

Galéria