Oznamy mesta

Presun vývozu zmesového komunálneho odpadu a BRO z Veľkonočného pondelka na utorok – 11.4.2023

Z dôvodu sviatku Veľkonočného pondelka dňa 10.4.2022 sa presúva pondelňajší vývoz zmesového komunálneho odpadu na celom území mesta ako pre obyvateľov v IBV-rodinných domoch a KBV tak i z prevádzok právnických osôb a podnikateľov na utorok 11.4.2023.

Zároveň sa presúva pondelňajší vývoz biologicky rozložiteľných odpadov – BRO  z malých nádob od rodinných domov  –  IBV z dňa 10.4.2023 na utorok 11.4.2023.

 

Vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov rodinných domov IBV počas Veľkonočného piatka07.04.2023 ostáva pre zmesový komunálny odpad a BRO zachovaný.

V prípade dotazov alebo akýchkoľvek vzniknutých problémov pri vývoze komunálneho dopadu  kontaktujte  dispečing zvozovej spoločnosti  Marius Pedersen a.s. na 048/418 61 88, voľba č. 1 alebo MsÚ, odd. odpadového hospodárstva a ÚVP  na 048/433 0454, resp. separovanyzber@banskabytrica.sk.

Za pochopenie situácie vopred ďakujeme.