Oznamy mesta

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvy č.2/2023/SSR a č.3/2023/SSR na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Organizáciám pôsobiacim v našom meste dávame do pozornosti nasledujúce výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

“ Výzvy č.2/2023/SSR a č.3/2023/SSR na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch a na webstránke: Dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)